Eeuwenlang stonden Blaarkoppen massaal in de polders rond Leiden, als leveranciers voor de Leidse kaas. En de markante Lakenvelders als parkkoeien bij landhuizen. Nu zijn er nog slechts enkele duizenden in Nederland. Met de nieuwe fosfaatwet komt hun aantal nog verder onder de druk te staan. Een bedreiging voor de agro-biodiversiteit en slecht voor een toekomstbestendige landbouw.

Verschillende boeren in de Leidse regio zetten zich in voor het behoud van de oude rassen, die als dubbeldoelkoeien bij uitstek passen bij een kleinschalige en extensieve veeteelt, met korte gesloten kringlopen. Ook zijn de dieren zeer geschikt voor natuurbegrazing.

De boeren timmeren aan de weg met prijswinnende streekproducten, korte ketens en rechtstreeks contact met de consument. Hun inspanningen worden breed gezien en gewaardeerd in de regio.

Het traditionele BoerenLeidse kaasmaken is dit jaar toegevoegd aan het immaterieel erfgoed. We vragen de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om ook het Nederlandse levende erfgoed nadrukkelijk te beschermen.

 

Advertenties